Zebrane razem stare i nowe fotografie Strzegomia. Stare pocztówki, miejsce których już nie ma. Nieznane fotografie sprzed wojny.