Artykuł prezentuje kolejne etapy powstawania herbu, flagi oraz księgi znaku miasta Strzegom, od gromadzenia literatury i wcześniejszych wersji, poprzez wykonanie nowej (odświeżonej) wersji, aż do prezentacji gotowej, ukończonej pracy. Zapraszam do zapoznania się z tym ciekawym tematem.

Link do artykułu